Wednesday, 4 April 2012


ಪ್ರಕೃತಿ

ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಇರುಳ್ನಾಗ
ಬಾನ್ಕಡಲಲ್ ಈಜ್ಕೊಂಡು
ಬೆಳದಿಂಗಳನ್ನಾ ಚಲ್ಯಾನ  ಚಂದ್ರಮ
ಜಗವನ್ನೇ ಹಾಲಲ್ಲಿ ತೊಯ್ಸ್ಯಾನ

ಸುಂಯ್ ಸುಂಯ್  ಅನ್ನುತ್ತ
ಪರಪಂಚ ಸುತ್ತುತ್ತ
ಹಿಮದಂತ ತಂಪಾ ಸುರಿಸ್ಯಾನ  ಮಾರುತ
ಗಿಡಮರ್ಗಳಿಗೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡ್ಸ್ಯಾನ

ಇದಕಂಡ ಭೂತಾಯಿ ನಾಚುತ್ತ  
 ಮುಸಿಮುಸಿ ನಕ್ಕೊಂಡು
 ಮಳೆರಾಯ ಎಲ್ಲೆಂದು ಕೇಳ್ಯಾಳ ಆ ತಾಯಿ
ಹುಸಿಕೋಪವನ್ನಾ ತೋರ್ಯಾಳ 

No comments:

Post a Comment