Saturday, 9 November 2013

ನೆನಪು 
ನಿನ್ನ ನೆನಪು ಕೈಬೀಸಿ ಕರೆವುದು 
ಏಕಾಂತದಲಿ ನಾ ಕುಳಿತಿರಲು 
ಹರುಷದೊನಲು ಉಕ್ಕಿಉಕ್ಕಿ 
ಧಮನಿಗಳಲಿ ಹರಿವುದು.

ನಿನ್ನ ಮುಖವು ತೇಲಿಬಂದು 
ಮಧುರನಗುವಲಿ ಸೆಳೆವುದು 
ಕಣ್ಗಳೆರಡು ತುಂಟತನದಿ 
ಏನೋ ಕೇಳುತಿರುವದು 

ನಿನ್ನ ಪಿಸು ಮಾತಿನಲೆಯ
ಗಾಳಿ ತಂದು ಉಲಿವುದು
ಮೂಡಿ ಮನದಿ ಮಧುರ ಕಂಪನ
ನಾಚಿಕೆ ಪೊರೆ ಹೊದೆವುದು.

Tuesday, 5 November 2013

ಮುಂಜಾವು..

ರವಿಯು ರಥದಿ ಏರಿ ಬರಲು 
ತೋಟದಲ್ಲ್ಲಿ ಹೂವು ನಗಲು 
ಬೃಂಗ ಗಾನ ಹಾಡುತಿರಲು 
ಕರ್ಣ ಪಾವನ 

ಮಂದ ಪವನ ಬೀಸುತಿರಲು 
ತರು ಲತೆಗಳು ನರ್ತಿಸಿರಲು 
ಸುಗಂಧವದು ಪಸರಿಸಿರಲು 
ಸ್ವರ್ಗ ಸಮಾನ

ರವಿಯ ಸ್ಪರ್ಶಕೆ ಇಳೆಯು ನಗಲು
ನಾಚಿದ ಕಪೋಲದಿ ರಂಗು ಏರಲು
ಭೂ ರಮೆಯು ನವ ವಧುವೇ ಆಗಲು
ಶೃಂಗಾರ ಮನ