Wednesday, 26 November 2014

ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಣತಿ ಉರಿಯುತಿದೆ 
ತನ್ನ ಮೇರೆಯ ಮೀರಿ 
ದಗಿಸಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಿ ಶಾಖವನು ಎರಚಿ 
ತೈಲವೆರೆದರೆ ಕತ್ತಲೂ ಮಾಯಾ 
ಇದು ನಗುವ ನಂದಾದೀಪ ...
ಗಾಳಿಗೊಡ್ಡಿದರೆ ಗಾಡಂದಕಾರ
ನಿರ್ಲಿಪ್ತ ಶವದ ಸ್ಮಶಾನ ಮೌನ.........ಕೀಮ

No comments:

Post a Comment