Friday, 4 May 2012


ಸತ್ಯ
ಹುಡುಕುತಿಹೆ ಹುಡುಕುತಿಹೆ
ನಾ ಸತ್ಯವಾ
ಎಲ್ಲೆಂದು ಹುಡುಕಲಿ,ಹೇಗೆಂದು ಹುಡುಕಲಿ
ಯಾರನ್ನ ಕೇಳಿ ಹುಡುಕಲಿ ನಾ
ಈ ಸುಳ್ಳಿನಾ ಸಂತೆಯಲಿ

ನೋಟಿನಾ ಕಂತೆಯಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಕಳೆದೋಯ್ತಾ
ರೌಡಿಗಳ ಮಚ್ಚಿಗೆ ಹೆದರಿ ಓಡಿಹೋಯ್ತಾ
ದೇವರ ಹುಂಡಿಯಲಿ ಬಿದ್ದೋಯ್ತಾ
ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತೋ ಕಾಣೆ
ಈ ಸುಳ್ಳಿನಾ  ಸಂತೆಯಲಿ

ನ್ಯಾಯ ದೇವತೆಯ ಕಣ್ಣಿನ ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿಯಲಿ ಮರೆಯಾಯ್ತಾ
ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳ ಮಾತಿನಾ ಜಾಣ್ಮೆಯಲಿ  ಕೊಚ್ಚಿಹೋಯ್ತಾ
ಮನುಜನ ಆಸೆಯ ದಾಹದಲಿ ಹುದುಗಿ ಹೋಯ್ತಾ
ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತೋ ಕಾಣೆ
ಈ ಸುಳ್ಳಿನಾ ಸಂತೆಯಲಿ

ಕಾವಿಬಣ್ಣವ ಕಂಡು ಕರಗಿ ಹೋಯ್ತಾ
ಕಾಖಿ ಬಣ್ಣವ ಕಂಡು ನಿಲ್ಲದಾಯ್ತಾ
ಖಾದಿ ಬಣ್ಣದ ಕದರಿಗೆ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗೋಯ್ತಾ
ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದರೂ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲವಣ್ಣಾ
ಸಿಕ್ಕರೆ ತಿಳಿಸಿ ಅಂತಹ ತಾಣವನ್ನಾNo comments:

Post a Comment