Wednesday, 16 May 2012

ನೀರು ಕಣ್ಣೀರು
ಆರು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದರೂ
ಕಾದುಕಾದು ಬೇಸರವಾದರೂ
ಮುಷ್ಕರ ಧರಣಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ
ಇನ್ನೂ ಯಾಕ ಬರಲಿಲ್ಲವ್ವ
ನಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು
ಭೂ ತಾಯಿ ಬರುಡಾದರೂ
ಪೈರುಗಳೆಲ್ಲ ನಾಶವಾದರೂ
ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಿಟ್ಟಿಲ್ಲದಂತಾದರೂ
ಇನ್ನೂ ಯಾಕ ನಿಂತಿಲ್ಲವ್ವ
ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು  

No comments:

Post a Comment