Sunday, 16 September 2012


ಅಜ್ಜಿಯ ಸೀರೆ
ಅಜ್ಜಿಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲಿ ಇತ್ತೊಂದು ರೇಷಿಮೆ ಸೀರೆ
ಅದರ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿಯ ನೆನಪಿನಾ ಧಾರೆ
ಒಂದೇ ನೋಟದಿ ಕಣ್ಮನವ ಸೆಳೆದಿತ್ತು
ಸ್ಪರ್ಶಿಸಲು ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣೆಯ ನುಣುಪಿತ್ತು

ಅದರಂಚಿನಲ್ಲೋ ನವಿಲಿನ ಚಿತ್ತಾರ
ಸೀರೆಯಳತೆಯೋ ಗಜದ ವಿಸ್ತಾರ
ಸುತ್ತಿ ಮೆರೆಯುವದು ಕಷ್ಟದ ವಿಚಾರ
ಗ್ರಹಿಸಿದರೆನೆ ಹೆದರಿಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆಕಾರ

ಕತ್ತರಿಸ ಹೋದರೆ ಎದಿರು ಅಜ್ಜಿಮುಖ ಬರುತ್ತಿತ್ತು
ಮಾಡಲೇನೆಂದು  ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲಿ ಭದ್ರವಾಗಿತ್ತು
ಅಂದು ನೆನಪಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ........
ಜಿರಳೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತಾರ ಬಿಡಿಸಿತ್ತು
ಪಾಪ ಅಜ್ಜಿಯ ಸೀರೆ ಗುಜರಿ ಮಾಲಾಗಿತ್ತು

No comments:

Post a Comment