Wednesday, 12 September 2012


ಸೋಲು ಗೆಲುವು
ಕಲಿಯಲೇ ಬೇಕು ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ
ಜೀವನದಲಿ ಸೋಲನು
ಇಲ್ಲದಿರೆ ಅರಿಯಲಾರೆ ಬದುಕನು
ಸೋಲ ಕಲಿಸೋಕೆ ಯಾವ ಶಾಲೆಗಳಿಲ್ಲ
ಉಂಟು ನೂರು ದಾರಿಗಳು ಗೆಲ್ಲುವದಕೆ
ಎಲ್ಲ ಗುರಿಗಳಿಗೂ ಗೆಲುವೆಂಬುದೇ ಕೊನೆಯು
ಗೆಲಿವಿಗಾಗಿಯೇ ತುಡಿತ,ಮುಡಿಪು ದೇವರಿಗೆ
ಗೆಲುವಿನಾ ಏಣಿಯನು ಏರುವದು ಸುಲಭ
ಇಳಿಯುವಾ ಸಂಕಟವ ತಡೆಯಲಾರೆ
ಗೆಲುವಿಂದ ನೀ ಉಬ್ಬಿ ಬೀಗಿದರೆ
ಸೋಲು ಕಂಡಾಗ ಮತಿ ಭ್ರಮಣೆ
ಎಚ್ಚೆತ್ತಿಕೋ ಮನವೆ ಸೋಲಿಂದ ಕಂಗೆಡದೆ
ಸೋಲು ಗೆಲುವೆಂಬುದು ಬದುಕಿನೆರಡು ಮುಖ
ಸೋಲಿನ ಸರಣಿಯಾ ಮಧ್ಯೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ
ಪಡೆವ ಗೆಲುವಿಂದ ತುಂಬಿಕೊ ಮನಕೆ ಚೈತನ್ಯ
ಎದುರಿಸು ನೀ ಜೀವನದ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯ 
 

No comments:

Post a Comment